divendres, 21 de maig de 2010

Assemblea General Ordinària


Ja s'ha acabat una nova temporada i com és habitual any rere any, demà dissabte 22 de maig celebrarem l'Assemblea General Ordinària de la Penya. L'horari de l'Assemblea serà a les 10.30h. la primera convocatòria i les 11h. la segona i última convocatòria. Com cada any, la reunió se celebrarà a la seu social d' @rlekinats.com, al Bar La Llar, al Carrer Salut, 11. L'ordre del dia és el següent:

1. Signatura de l'última acta de reunió
2. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes fins a la data
3. Proposta de nova congelació de la quota anyal de soci/a per la propera temporada
4. Presentació i aprovació, si escau, dels pressupost per la temporada 2010-2011
5. Precs i preguntes

Dita Assemblea hi són convocats tots els socis i sòcies de la Penya que es trobin al corrent de pagament just abans de donar inici la primera convocatòria. Tanmateix, si us és impossible assistir-hi, podeu delegar el vostre vot a un altre soci o sòcia a través de la Delegació de Vot que adjuntem a sota d'aquesta noticia.