dilluns, 14 de febrer de 2011

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Benvolgudes sòcies i socis,

Per la present us fem saber que la Junta Directiva de la penya @rlekinats.com convoca Assemblea General Extraordinària pel proper dia 14 de maig de 2011 (dissabte).

L’únic punt de l’ordre del dia serà l’elecció del president i junta directiva.

Us recordem que per poder votar o poder ser escollit president o membre de la Junta Directiva s’ha de seguir l’articulat establert en els estatuts de la nostra penya. Us n’avancem els punts més significatius:

Article 10è.:
- El vot serà personal i podrà delegar-se en les condicions i forma assenyalades estatutàriament, excepte en els casos d’elecció i cessament de càrrecs directius, en que no es podrà delegar en ningú més.

Article 15è.:
- Cal que els candidats siguin socis de l’entitat i del C.E. Sabadell F.C. amb un any d’antiguitat.
- Els candidats hauran de presentar la seva candidatura a la Secretaria de l’Associació, amb cinc dies de temps com a mínim abans de la celebració de l’Assemblea General.
Correu electrònic de contacte: arlekinats.com@cesabadell.org

Article 16è.:
- El període electoral s’iniciarà amb la convocatòria oficial de les eleccions, que el Secretari haurà de cursar amb un temps d’antelació de tres mesos abans que s’acabi el mandat de la Junta Directiva, havent de comunicar als socis la convocatòria.

Article 22è.:
- La representació de la Junta Directiva i de la Penya serà exercida pel president. Perquè una persona es pugui presentar com a candidat a president, cal que sigui soci de l’entitat i del C.E. Sabadell F.C. amb dos anys d’antiguitat.

Article 29è.:
- Per tenir dret a vot caldrà ser major d’edat i tenir plena capacitat jurídica i d’obrar.

També us recordem que totes i tots els socis i sòcies de la penya disposem de la còpia dels estatuts, en el seu moment enviada per correu electrònic. Si tanmateix algú no disposa dels anomenats estatuts, pot demanar-los que li siguin enviats per mail. Demaneu-los a: arlekinats.com@cesabadell.org.