dissabte, 21 de gener de 2012

@rlekinats.com no ha tingut en cap moment relació ni contacte comercial amb Megaupload.

Enguany mitjançant l'ajuda d'un soci de la penya, els partits televisats en obert eran gravats i pujats a un servidor extern (propietat de Megaupload) perquè tots els aficionats del Centre d'Esports i del futbol poguessin veure el partit tantes vegades com vulguessin, sense vulnerar cap llei ni apropiar-se indegudament dels drets d'autors existents en el nostre país.

A partir del tancament per odre judicial dels Estats Units del servidor on allotjavem els documents, aquest links de descarga han quedat anulats i amb molta probabilitat no els podrem recuperar mai. Tot i utilitzar aquest serveix gratuït, voldriem deixar clar que en cap moment hem tingut contacte ni relacions comercials de cap tipus amb Megaupload.

Degut a la gran quantitat de descargues que sorprenentment s'exercien setmana rere setmana d'aquests documents estem buscant alternatives, tot i que com hem comentat els arxius passats no els podrem tornar activar, intentarem buscar alternatives i seguir oferint aquest "servei" als usuaris de la web sense poder assegurar la seva continuitat en aquest moments.

Atentament @rlekinats.com

Cap comentari :